Hem

På Estia förskola vill vi stödja, stimulera och utmana barnens fantasi för ett livslångt lärande, med utgångspunkt i varje barns unika förutsättningar och intressen, i riktning mot de mål läroplanen för förskolan anger.

Vår inspiration ligger i alla barns kunnande:

”Det kompetenta barnet”

I pedagogikens synsätt anser vi att barnen kan själv. Vi ser barnen som kompetenta och med rättigheter till det stöd och det stimulans de behöver.

Estia förskolans mål är att bli Uppsalas bästa förskola och vi jobbar intensivt med kvalitetssäkringen.

Det är vägen mot framgång som skapar ett vinnande lag!

VÄLKOMNA!